ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Терміни, які використовуються у Політиці конфіденційності інформації:

Політика конфіденційності інформації (далі – Політика конфіденційності) – загальні правила, якими регламентується збір, обробка, використання і захист персональних даних, що можуть бути запитані/отримані при використанні Інтернет – магазину easy-wig.com.

«Адміністрація сайту Інтернет – магазину (далі – Адміністрація сайту)» – суб’єкти уповноважені на управління сайтом які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

«Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

«Обробка персональних даних» – будь – яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

«Конфіденційність персональних даних» обов'язкова для дотримання Оператором або іншими особами, хто отримав доступ до персональних даних особи, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або без наявності іншої законної підстави.

«Користувач сайту Інтернет – магазину (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет – магазину.

«Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб – сервером, що зберігається на комп'ютері користувача, який веб – клієнт або веб – браузер щоразу пересилає веб – серверу в HTTP–запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

«IP–адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

«Третя особа» – будь – яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних

1.2. Використання Користувачем сайту Інтернет – магазину підтверджує надання згоди з цією Політикою конфіденційності та з умовами обробки персональних даних Користувача.

1.3. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет – магазину.

1.4. Адміністрація сайту не здійснює перевірку правдивості персональних даних, що заповнюється Користувачем на сайті Інтернет – магазину.

1.5. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, що є доступними на Сайті.

1.6. У разі використання послуги «оформлення замовлення у подарунок», Користувач зобов’язаний отримати згоду особи, як на розкриття її персональних даних, так і на обробку цієї інформації відповідно до даної Політики конфіденційності.

1.7. Користувач може у будь – який момент відкликати використання персональних даних для цього необхідно зателефонувати за номером: 0 800 302 505.

1.8. У разі надання своїх персональних даних, Користувач надає свою згоду на отримання інформації (розсилок) від Адміністрації сайту Інтернет – магазину за допомогою електронної пошти або SMS – повідомлень.

1.9. Погоджуючись із використанням файлів – cookie при першому відвіданні нашого веб – сайту, відповідно до положень даних Правил, Користувач надає дозвіл на використання файлів – cookie при кожному наступному візиті.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Адміністрація сайту інтернет – магазину зобов’язана не розголошувати та забезпечувати режим захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач заповнює під час реєстрації на сайті інтернет – магазину.

2.2. Під час заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет – магазину Користувач заповнює персональні дані, що відкриті для обробки в рамках даної Політики конфіденційності інформації, а саме:

* прізвище, ім’я, по – батькові;

* номер телефону;

* адреса електронної пошти (e – mail);

* адреса доставки Товару;

* місце проживання Користувача у разі доставки оформлення послуги – кур’єрська доставка.

2.3. Інтернет – магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

• IP – адреса;

• інформація з cookies;

• інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);

• час доступу;

• адреса сторінки, на якій розташовано рекламний блок;

• реферер (адреса попередньої сторінки).

2.4. У разі відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет – магазину, що вимагають авторизації.

2.5. Інтернет – магазин може здійснювати збір статистики про IP–адреси своїх відвідувачів. Ця інформація може бути використана з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

2.6. Інформація, яка не обумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.) підлягає зберіганню і нерозповсюдженню за винятком випадків, передбачених в п.п. 4.3.і 4.4. цієї Політики конфіденційності.

3. МЕТА ТА ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Адміністрація сайту інтернет – магазину може використовувати персональні дані Користувача у таких цілях:

3.1.1. Ідентифікація Користувача, який зареєструвався на сайті Інтернет–магазину, для оформлення замовлення і/та укладення Договору купівлі–продажу товару дистанційним способом.

3.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет–магазину.

3.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту інтернет–магазину, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.

3.1.4. Визначення місцезнаходження Користувача для безпеки і заради запобіганню шахрайству.

3.1.5. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач надав згоду на створення облікового запису.

3.1.6. Сповіщення Користувача Сайту інтернет – магазину щодо статусу Замовлення.

3.1.7. Обробка і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

3.1.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки у разі виникнення проблем, що пов'язані з використанням Сайту інтернет – магазину.

3.1.9. Надання Користувачеві з його згоди інформації щодо оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин, інформацію рекламного характеру та інших відомостей від імені Інтернет – магазину або від імені партнерів Інтернет – магазину.

3.1.10.Надання доступу Користувачеві до сайтів або сервісів партнерів Інтернет–магазину для отримання продуктів, оновлень і послуг.

4. ТЕРМІН ТА СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь – яким законним способом, зокрема в інформаційних системах персональних даних через використання засобів автоматизації або без них.

4.2. Користувач добровільно дає повну згоду на обробку їх персональних даних Адміністрація сайту будь – яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знищення їх персональних даних.

4.3. Користувач обізнаний та погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, виключно кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку винятково з метою виконання замовлення Користувача, включаючи доставку Товару, а також банківським установам, а саме: АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570); АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код ЄДРПОУ 21133352), з метою забезпечення реалізації цивільно – правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбаний товар в тому числі шляхом кредитування.

4.4. На підставах та в порядку, що встановленні законодавством України персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади.

4.5. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача щодо втрати, або розголошення персональних даних.

4.6. Адміністрація сайту робить всі організаційні й технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Обов’язки Адміністрації сайту:

5.1.1. Використовувати отриману інформацію винятково для цілей, зазначених у Розділі 3 цієї Політики конфіденційності.

5.1.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці за винятком п.п. 4.3. і 4.4. цієї Політики Конфіденційності.

5.1.3. Вживати всіх заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в діловому обороті.

5.1.4. Здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення неправдивих персональних даних або неправомірних дій.

5.2. Обов’язки Користувача:

5.2.1. Під час використання сайту надати всю необхідну інформацію щодо персональних даних для користування Сайтом інтернет – магазину.

5.2.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію щодо персональних даних у випадку її зміни.

5.2.3. У разі не згоди з цими умовами Політики конфіденційності припинити користуватися сайтом Інтернет – магазину

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1.Обовязковим першим етапом вирішення спорів є пред'явлення претензії (письмової пропозиції Сторони щодо добровільного врегулювання спору).

6.2. Отримувач претензії обов’язково протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії повинен письмово повідомляє Заявника щодо результатів розгляду претензії.

6.3. У разі недосягнення згоди у вирішені спору шляхом переговорів та пред’явлень претензій, спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Без згоди та завчасного повідомлення Користувача Адміністрація сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності.

7.2. Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет–магазину, якщо інше не передбачено у новій редакції Політики конфіденційності.

7.3. У випадку визнання недійсною або нездійсненою будь – якої пункту/частини даної Політики конфіденційності, інші її пункти/частини будуть залишатися чинними.